یک طیف سنج پرتقالی برای بررسی الکترون­های تبدیل داخلی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
مطالعه و طیف‌سنجی الکترون تبدیل داخلی حاوی اطلاعات مهمی در مورد هسته، ترازهای هسته‌ای و ساختار واپاشی هسته است. از این رو ابزار و دستگاه‌های متعددی برای طیف‌سنجی الکترون تبدیل داخلی ساخته و تجهیز شده‌اند. یکی از این ابزارها طیف‌سنج پرتقالی یا به اختصار MOS است. در این مقاله، ابتدا طیف‌سنج پرتقالی و عملکرد آن به عنوان یک طیف‌سنج مناسب برای اندازه‌گیری الکترون تبدیل داخلی معرفی شده است، سپس میدان مغناطیسی حاکم بر این طیف‌سنج با استفاده از نرم‌افزار CST شبیه‌سازی شده ‌است. پس از آن، به بررسی پارامترهای تعداد، ضخامت و شکل آهن‌ربا‌های فیلتر مغناطیسی در طیف‌سنج پرتقالی پرداخته شده ‌است و فاصله کانونی این طیف‌سنج برای فیلتر مغناطیسی با تعداد و ضخامت‌های مختلف آهن‌ربا و همچنین دو شکل گوه‌ای و مستطیل شکل آهن‌ربا با استفاده از نرم‌افزار CST شبیه‌سازی و محاسبه شده است. در نهایت فاصله کانونی‌های شبیه‌سازی شده توسط نرم‌افزار CST در چیدمان‌های مختلف با هم مقایسه شده‌اند.
کلیدواژه ها