تولید اقتصادی بیودیزل از ریزجلبک­ها با استفاده از فناوری هسته­ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
اهمیت انرژی و نقش آن در اقتصاد و سیاست جهانی، غیرقابل انکار است. در حال حاضر، مهمترین منابع تولید انرژی در موتورها و ماشین‌های حرارتی، سوخت‌ های فسیلی می‌باشند. استفاده بیش از حد از سوخت‌های فسیلی، موجب کاهش منابع این سوخت‌ها، وابستگی بیش از حد به کشورهای صادرکننده، افزایش قیمت محصولات نفتی، افزایش آلودگی و مسائل زیست محیطی شده است. لذا تحقیقات بسیار وسیعی برای یافتن سوخت‌های جایگزین مناسب در جهان انجام گرفته یا در حال انجام است. در این راستا، روغن‌های گیاهی و چربی‌های حیوانی، عمد‌‌ه‌ترین و مناسب‌ترین منابع جایگزین سوخت‌های فسیلی به ویژه سوخت دیزل شناخته شده‌اند. ریزجلبک ها بدلیل سرعت رشد و تولید بالاتر در مقایسه با محیط‌های جنگلی، محصولات کشاورزی و دیگر گیاهان آبزی و نیاز به میزان کمتر مواد مغذی و محیط در مقایسه با محصولات کشاورزی و نداشتن سولفور، یکی از کاراترین موجودات زنده در تولید بیودیزل محسوب می شوند. نظر به اهمیت استراتژیک و ضرورت تولید سوخت های پاک در کشور بویژه در کلان شهرها و تولید غیراقتصادی بیودیزل از گونه های ریز جلبکی موجود در کشور لازم است از راهکار موتاسیون بریدینگ (پرتوتابی گاما) بعنوان تنها راه چاره تولید کارای بیودیزل بهره برد.
کلیدواژه ها
موضوعات