ساخت نمونه­های پودری و قرص بتاتری کلسیم فسفات به روش تف­جوشی بدون فشار و بررسی خواص دزیمتری ترمولومینسانس آن ها در برابر پرتوهای گاما

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
سازمان انرژی اتمی
چکیده
استفاده از پرتوهای یونساز در زمینه‌های مختلف مثل پزشکی، تحقیقاتی و صنعتی روز به روز در حال گسترش است. نیاز به یک دزیمتر قابل اعتماد، ارزان قیمت با قابلیت ساخت آسان و سیستم قرائت راحت، جهت استفاده در دزیمتری ضروری به نظر می رسد. در این کار پودر سرامیکی بتاتری کلسیم فسفات به روش حالت جامد سنتز شده و سپس با استفاده از روش تف‌جوشی بدون فشار به قرص تبدیل شده است. نمونه‌ها با استفاده از چشمه کبالت 60 پرتودهی و به روش دزیمتری ترمولومینسانس قرائت شده است. نتایج دزیمتری نشان می‌دهد، احتمال وجود سینتیک مرتبه اول در این نمونه‌ها کم است. بازه خطی بودن قرص‌های تولید شده از بازه خطی بودن پودر مربوط کمتر است. روند مشاهده شده برای منحنی‌های درخشش پودری با روند مشاهده شده برای قرص‌های تولید شده یکسان است. مقدار دمای قله منحنی درخشش قرص‌ها نیز از مقدار دمای قله منحنی درخشش در پودر کمتر است.
کلیدواژه ها