ارزیابی اسناد بالادستی کشور در زمینه ی انرژی هسته ای

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
تولید و استفاده از انرژی هسته‌ای به عنوان یک منبع انرژی نوین و قابل اتکا مورد توجه بسیاری از کشورهای پیشرفته‌ی جهان قرار دارد و از این منبع انرژی به عنوان یکی از راه‌های عمده‌ی تأمین انرژی جهان امروز و دهه‌های آینده نیز یاد می‌شود. در ایران نیز این مهم از مدت‌ها قبل مورد توجه سیاست‌گذاران و نهادهای قانون‌گذاری قرار گرفته و تلاش‌هایی برای استفاده‌ی کشور از ظرفیت دانش و فن‌آوری هسته‌ای به عمل آمده است. تعیین راهبردهای صنعت هسته‌ای کشور مستلزم آشنایی و ارزیابی اسناد بالادستی کشور می‌باشد. در این پژوهش راهبردها و اسنادبالادستی تدوین شده در باب فن‌آوری هسته‌ای و به طور خاص استفاده از انرژی هسته‌ای در کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. بدین منظور ابتدا راهبردهای ترسیم شده از سوی مقام معظم رهبری در زمینه‌ی انرژی هسته‌ای شامل بیانات و رهنمودهای ایشان و هم‌چنین سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی ایشان مورد بررسی قرار گرفت، سپس اسناد راهبردی کشور در زمینه‌ی انرژی هسته‌ای را مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت.
کلیدواژه ها