بررسی پخش سزیم 137 رهاشده از یک راکتور ماژولار کوچک در یک حادثه فرضی

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
امروزه راکتورهای ماژولار کوچک به دلیل قابلیت‌های ویژه از جمله قابل حمل‌و‌نقل بودن به طور قابل توجهی مورد استقبال کشورهای مختلف قرار گرفته است. از این راکتورها می‌توان برای تولید انرژی و شیرین‌کردن آب بویژه در نواحی سواحلی بهره برد. راکتورهای ماژولار کوچک انواع مختلفی دارند که در این پژوهش راکتور روسی ABV در نظر گرفته شده است. فرض شده است که این راکتور به عنوان آب شیرین کن در سواحل جنوبی کشور، منطقه مکران، قرار داده شده است. با فرض وقوع یک حادثه برای این راکتور در اولین گام میزان رادیوایزوتوپ‌ سزیم 137 موجود در قلب راکتور در زمان وقوع حادثه با استفاده از کد MCNPX محاسبه شده است. سپس با استفاده از نرم-افزار راسکال میزان پخش این رادیوایزوتوپ در محیط اطراف محل حادثه در یک زمان مشخص بررسی شد و کمیت-های دز تجمعی معادل موثر کل، دز تجمعی تیروئید، CEDE استنشاقی، نرخ دز خارجی-پنجره باز و نرخ دز خارجی-پنجره بسته محاسبه شده و نمودار تغییرات آن برای فواصل 8 و 80 کیلومتر نسبت به محل وقوع حادثه رسم شده است.
کلیدواژه ها