محاسبه دز جذبی ناشی از بلع ید-131 توسط بیمار مبتلا به سرطان تیروئید

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
پزشکی هسته ای با بهره‌گیری از ویژگی پرتوزایی مواد رادیواکتیو و با علم به ویژگی های این مواد از جمله نیمه عمر، نوع پرتوهای گسیلی و ... در تشخیص و درمان انواع بیماری ها نقش موثری را ایفا می‌نماید. از انواع رادیونوکلئیدها هم در زمینه تصویر برداری و هم درمان بیماران استفاده می‌شود، ید-131 یکی از پرکاربردترین رادیونوکلئید های شناخته شده است که شاخص ترین کاربرد آن در زمینه درمان بیماری‌های تیروئید است. گرچه تاکنون برای مقدار آستانه تجویز ید جهت درمان قطعی سرطان تیروئید پاسخ دقیقی به دست نیامده، اما از این رادیو دارو با توجه به استاندارد های پرتودرمانی در پزشکی هسته ای استفاده می‌گردد. در این تحقیق مقدار دز جذبی بیمار مبتلا به سرطان تیروئید با استفاده از کد MCNP شبیه و فانتوم میرد محاسبه شده است. مقدار اکتیویته تجویزی 200 میلی کوری ید نشاندار شده به صورت قرص خوراکی یدور‌سدیم (NaI*) فرض شد. مقدار دز معادل موثر محاسبه شده در این پژوهش با مقدار ذکر شده در ICRP که معادل با 162.8 سیورت می‌باشد حدود 3 درصد اختلاف دارد. میزان دقیق دز اعمالی در پروسه درمان باید به صورت تخصصی توسط پزشک معالج با توجه به تصاویر تهیه شده از بدن بیمار و با در نظر گرفتن ویژگی های جسمی هر بیمار اعمال شود.
کلیدواژه ها