بررسی عملکرد آبشارهای مخروطی نامتقارن به منظور تولید اورانیوم غنی شده برای سوخت راکتور قدرت VVER-1000

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
در این تحقیق، آبشارهای مخروطی نامتقارن جهت تاًمین اورانیوم غنی‌شده برای تولید سوخت هسته‌ای برای اولین سیکل راکتور قدرت VVER-1000 X2 با غناهای متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. کد نرم‌افزاری "ASTC-PSO" برای بهینه‌سازی پارامترهای آبشار مخروطی نامتقارن متناسب با تابع هدف حداکثر کردن نرخ جریان محصول آبشارها و ظرفیت غنی‌سازی سانتریفیوژ توسعه داده شده است. قیود در نظر گرفته شده برای این الگورتیم‌ غناهای اورانیوم مورد استفاده در سوخت راکتور قدرت در اولین سیکل (4.0%، 3.6%، 3.3% ، 3.0%، 2.4%، 2.2% و 1.3%) و پسماند با غنای کمتر از 0.30% است. نتایج نشان می‌دهد درصورت استفاده از آبشارهای مخروطی نامتقارن امکان تولید محصولات غنی‌شده با چیدمان واحد وجود دارد اما انجام عملیات رقیق‌سازی و اختلاط حسب مورد با اورانیوم طبیعی، تهی‌شده و یا محصولات تولیدی آبشار باهم امری اجتناب ناپذیر است. همچنین مطابق نتایج حاصل آبشار مخروطی نامتقارن قابلیت خوبی برای غناهای میانی دارد، اما برای بزرگترین و کوچک‌ترین غنا نیاز به رقیق‌سازی زیاد یا کار جداسازی بسیار بالا دارد.
کلیدواژه ها