مطالعه نوترونیکی قلب راکتور پیشرفته آبی تحت فشار کوچک ماژولار نسل +III

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه پژوهشی راکتور، پژوهشکده راکتور و ایمنی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
چکیده
راکتورهای کوچک ماژولار جز نسل های سه پلاس و چهارم راکتورها می باشند که دارای توان تولیدی کمتر از 300 مگاوات حرارتی بوده و در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع راکتورها به علت ساختار و طراحی خاص خود از ایمنی بالاتری نسبت به راکتورهای معمولی برخودار هستند. این نوع راکتورها انتخاب مناسبی برای ساخت و بهره برداری در مکانهای با محدودیت های اقتصادی و صنعتی به شمار میروند. به علت اندازه کوچک و توان پایین آنها از نظر گسترش مواد هسته ای بسیار کم خطر بوده و بسیار مورد توجه می باشند. اهدف از این تحقیق مطالعه نوترونیکی قلب یک راکتور پیشرفته آبی تحت فشار کوچک ماژولار نسل سه پلاس بوده که بر اساس راکتور CAREM25 شبیه سازی شده است. ضرایب راکتیوتیه سوخت و خنک کننده، توزیع شارنوترونی حرارتی، شبه حرارتی و سریع، توزیع توان در مجتمع های سوخت و داغترین میله سوخت بوسیله شبیه سازی مونت کارلو بوسیله کد MCNPX2.7 انجام گرفته است.
کلیدواژه ها