کاهش محوشدگی و بهبود کیفیت تصاویر MRI مغز مبتنی بر بهبود تابع نقطه گستر سیستم تصویربرداری

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
برای تحلیل موثر و تشخیص تصاویر پزشکی، کاهش محوشدگی تصاویر بدست آمده از سیستم‌های تصویرگر پزشکی یک گام اساسی است. تصاویر پزشکی در هنگام عکس برداری، معمولاً به دلیل وجود نویز و محوشدگی دچار اختلال می‌شوند. در این مقاله هدف بهبود وضوح و کیفیت تصاویر اصلی MRI و به‌خصوص جزئیات آن‌ها می‌باشد که به دلایل مختلفی از جمله محوشدگی گاوسی، محوشدگی خارج از فاصله کانونی، اثرات حرکتی و غیره دچار آسیب می‌شوند. چندین روش برای حذف نویز و رفع محوشدگی تصاویر پزشکی در دسترس است اما آن‌ها منحصر بفرد نیستند. الگوریتم‌های دکانولوشن تصویر یکی از موثرترین راه‌های بازیابی تصاویر MRI مغزی می‌باشند که هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ تجربی برای کاهش محوشدگی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند و می‌توانند با از بین بردن اثرات مخرب تابع نقطه گستر غیر ایده‌آل در تصویر ثبت شده کیفیت تصاویر MRI مغزی را افزایش دهند. در این پژوهش، دکانولوشن کور و غیرکور مورد استفاده قرار گرفته است تا تصاویر اصلی مختل نشده به واسطه نویز و محوشدگی را بازگرداند. ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پیک نسبت سیگنال به نویز (PSNR)، نسبت سیگنال به نویز (SNR) و خطای میانگین مربعات انجام پذیرفت و نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که الگوریتم دکانولوشن کور نتیجه دقیق‌تری از نظر تحلیلی و تجربی ایجاد می‌کند.
کلیدواژه ها