تولید رادیوایزوتوپ زیرکونیوم-89 با استفاده از هدف های آبکاری شده با طلای فوق خالص

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
گروه سیکلوترون
چکیده
برای تولید زیرکونیوم-89، معمولاً اهداف جامد ایتریوم طبیعی ساخته شده با روش های مختلف، برروی بکینگ آلومینیوم مورد استفاده قرار می گیرند. در بخش جداسازی و خالص سازی موانعی پیش روی این نوع تارگت ها قرار دارد. از جمله این موانع ایجاد گارنت ایتریوم آلومینیوم در مرز بین ماده هدف و بکینگ آلومینیومی است. پژوهش حاضر، یک سیستم هدف جدید برای تولید رادیوایزوتوپ زیرکونیوم-89 با سیکلوترون سیکلون-30 را بررسی می کند. تهیه یک ماده هدف اکسید ایتریوم فشرده بسیار خالص و طراحی هدف ساخته شده از مس برای انتقال حرارت بهتر انجام شد. الکترودپوزیشن هدف با طلا برای جلوگیری از ورود ناخالصی های فلزی (مس، روی و سایر عناصر فلزی کمیاب) انجام شد. مقطع واکنش هسته ای برای بهینه سازی تولید با هدف جدید و پارامترهای تابش هدف مورد ارزیابی قرار گرفت. زیرکونیوم-89 تهیه شده به شکل اگزالات زیرکونیوم-89 دارای خلوص رادیونوکلیدی بالاتر از 9/99 % و غلظت ناخالصی شیمیایی پایین (کمتر از 1/0 ppm برای عناصر مس و روی) بود. بازده تولید رادیوایزوتوپ زیرکونیوم-89 از طریق واکنش هسته ای Zr89Y(p,n)89 برابر MBq/μAh 87±5 اندازه گیری شد (زمان بمباران = 3، جریان= 20-30 میکروآمپر). اکتیویته ویژه اگزالات زیرکونیوم-89 در محدوده 3/2×104-4/3×104 مگابکرل بر میلی مول اگزالات بود.
کلیدواژه ها