کنترل سطح آب و فشار در فشارنده راکتور آب سبک تحت فشار با استفاده از روش مرتبه کسری

عنوان دوره: بیست و نهمین کنفرانس ملی هسته‌ای ایران
نویسندگان
چکیده
هدف اصلی یک نیروگاه اتمی، تولید الکتریسیته می‌باشد. راکتور آبی تحت‌فشار، بدان معنی است که خنک کردن راکتور توسط آب تحت‌فشار صورت می‌گیرد. در یک نیروگاه هسته‌ای تولید برق، از آب تحت‌فشار به‌عنوان خنک‌کننده اصلی استفاده می‌شود و لازم است فشار سیستم در محدوده‌های تعیین‌شده باشد. این وظیفه توسط فشارنده که با مدار خنک‌کننده اصلی در ارتباط می‌باشد، صورت می‌گیرد. حجم خنک‌کننده اصلی با تغییرات دمای متوسطش متراکم یا منبسط می‌شود و درنتیجه مایع خنک‌کننده اصلی در محدوده معین باقی می‌ماند. فشارنده به دوش و شیرهای آزادسازی و ایمنی و المنت‌های گرم‌کننده الکتریکی مجهز است. کنترل سطح آب و فشار داخل فشارنده از اهمیت بالای برخوردار است که برای کنترل راکتورهای آب تحت‌فشار به کار گرفته می‌شود، به‌طوری‌که با ثابت نگه‌داشتن سطح آب و فشار داخل فشارنده عملکرد مطلوب مدار اول راکتور PWR تضمین می‌شود. در این مقاله، کنترل‌کننده مرتبه کسری سطح آب و فشار طراحی و با کنترل کننده متداول مقایسه شده است.
کلیدواژه ها