ارزیابی، مدلسازی و بهینه سازی مدار خردایش کارخانه کیک زرد بندر عباس جهت افزایش کارآیی فرآیند لیچینگ و فیلتراسیون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0