مقایسه دز رسیده به تیروئید در بیماران مبتلا به سرطان پستان با روش دزیمتری مستقیم و با روش شبیه سازی با کد MCNP
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (293.36 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0