عنوان : حل معادله دیفیوژن دو بعدی ، چند گروهی توسط روش المان محدود

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (872.26 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0