تأثیر پارامترهای لحیم کاری سخت بر خواص متالورژیکی اتصال فولاد زنگ نزن استنیتی پایدار شده نوع ۳۲۱ به آلیاژ زیرکونیوم نوع 4-Zircalov

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0