بررسی پاسخ R2-dose و وابستگی به انرژی دزیمتر ژل پلیمری PAGAT در باریکه های فوتونی با تکنیک MRI

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0