کاربرد دستگاه پلاسمای کانونی امیرکبیر به عنوان سیستم مولد نیروی پیشرانش پلاسمایی و برآورد جرم لایه جریان پلاسما در فازهای عملکرد سیستم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0