بررسی اثر تضعیف و پراکندگی پرتوها بر کیفیت تصاویر قلب با روش PET در سیستم DHCI و با استفاده از کد EGS4

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (462.3 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0