بررسی اثر انرژی سیستم ، فشار و نشتی جریان بر زمان پینچ در دستگاه پلاسمای کانونی SBUMTPF1

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (606.74 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0