بررسی و بهینه سازی پارامترهای مؤثر در تولید چشمه های براکی تراپی ید - 125 به روش جذبی جهت درمان سرطانهای پروستات و چشم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0