راندمان ثبت ردپای ذرات آلفا و بررسی خواص خورش آشکار ساز ردپای هسته ای لگزان PC با پیش پرتودهی توسط باریکه الکترونی با نرخ دز بالا

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0