بررسی پاسخ ESR نمونه های استوانه ای کوارتز (CFQ) به تابش اشعه الکترونی MeV 10 در دزهای بالا و امکان استفاده از آن در فرآیند پرتودهی صنعتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (117.67 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0