تعیین فاصله بهینه چشمه و محصول مورد پرتودهی به منظور دستیابی به بالاترین بهره تولید در سیستم پرتودهی 631-IR
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (100.16 K)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0