تعیین فاصله بهینه چشمه و محصول مورد پرتودهی به منظور دستیابی به بالاترین بهره تولید در سیستم پرتودهی 631-IR

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: پانزدهم (1387)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0