بررسی تجربی تغییرات میزان تولید نوترون در دستگاه پلاسما فوکوس سهند با فشار دوتریوم وانرژی انتقالی به پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0