بررسی پایداری دمایی دزیمتر ژله ای PAGAT با اضافه کردن Agarose، ساخت و بهینه سازی دزیمتر ژل پلیمری نورمکسیک PAGATA در باریکه های فوتون با تکنیک MRI

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0