استفاده از عوامل موثر بر پهنای انرژی رزونانس C+P 12 جهت مشخصه یابی نانولوله کربنی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: شانزدهم (1388)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0