تأثیر ناخالصی بر منحنی درخشندگی پودر سولفات کلسیم ناخالص شده با دیسپروزیم(CaSO4:Dy) و بررسی ویژگی های دزیمتری آن

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0