بررسی اثر سرعت هوادهی بر نگهداشت گاز در بیوراکتور هوا - بالابر با گردش داخلی مورد استفاده در بیولیچینگ اورانیوم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0