بررسی اثر تابش نوترون بر قرص های کاربید بور در راکتور های هسته ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (351.87 K)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0