کاربرد شبکه های عصبی بر اساس الگوریتم آنالیز اجزای اصلی جهت شناسایی شکافت و نشتی در لوله های نیروگاه بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0