بررسی عددی انتقال حرارت نانو سیال در مجتمع سوخت راکتور VVER-1000

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هفدهم (1389)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0