بررسی اثر پرتودهی بر روی خواص مکانیکی و حرارتی نانو کامپوزیت های اپوکسی - کربنات کلسیم
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (244.82 K)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0