بررسی تاثیر بازتابنده ها و مکان قرار گیری لامپ فتومولتی پلایر(PMT) در بهبود جمع آوری نور در آشکارسازی سوسوزن پلاستیک 400-BC

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: هجدهم (1390)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>