بررسی پارامترهای موثر بر تولید نانوپودر دی اکسید تیتانیم دوپ شده با بور به روش CVs جهت استفاده به عنوان نانوسیال در راکتور هسته ای

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0 0
مراجع
<p>-1</p>