طراحی و ساخت تقویت کننده ترانزیستوری موج پیوسته RF با توان ۱۰ کیلوات جهت استفاده در شتابدهنده پرقدرت الکترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0