مقایسه آشکارسازهای رد هسته ای 39-CR و پلی کربنات در اندازه گیری توزیع زاویه ای یون نیتروژن در دستگاه پلاسمای کانونی SBUMTPF1
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (242.21 K)
عنوان دوره: نوزدهم (1391)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0