مطالعه ی سطح مقطع همجوشی برای سیستم های مقید ضعیف Li6+(Sm144, Sm152, Bi209)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0