بررسی نهشت انرژی در محیط شبه پلاسمای شبیه سازی شده توسط کد ۲٫۶٫۰ MCNPX به ازای مکان های مختلف قرار گرفتن باریکه شتاب داده شده پروتونی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0