مطالعه عملکرد راکتور همجوشی ITER۹۰H-P با درنظر گرفتن سوخت های D-T و 3He D در حالت های پایا ، پویا و اختلالی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0