انتخاب پلاسمای گازی مناسب برای مرحله اول عملکرد یک مشعل غیر انتقالی DC پلاسما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (280.9 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0