تبدیل اعداد هانسفیلد تصویر CT به توان توقف پروتون جهت استفاده در طرح درمان پروتون تراپی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (272.29 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0