ارزیابی میزان خطای ناشی از به کار گیری فانتوم آب در محاسبات دوزیمتری پلاکهای ۱۰۶-Ru در براکی تراپی تومورهای چشمی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (272.72 K)
عنوان دوره: بیستم (1392)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0