ساخت و تعیین خصوصیات ساختاری و ترمولومینسانس نانو ذرات هیدروکسی اپتایت خالص

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (852.79 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0