طراحی و بهینه سازی باتری بتاولتائیک سیلیکونی به منظور کاربرد در محدوده دمایی وسیع

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (588.77 K)
عنوان دوره: بیست و یکم (1393)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0