سنتز و مشخصه یابی نانوصفحات اکسید گرافین و کاربرد آن در ساخت یک دزیمتر نانوکامپوزیتی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و دوم (1394)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0