بررسی فساد تدریجی آلیاژهای زیرکونیم و فولاد بکار رفته در ساختار راکتورهای هسته ای در اثر تشعشعات رادیو اکتیو

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها