تعیین مشخصه های هسته ای سیستم پرتودهی پرتابل بارگذاری شده با 12 میله کبالت 60 با استفاده از کد MCNP4C و دزیمترهای PMMA برای پرتودهی نیمه صنعتی گندم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0