محاسبه بهره تولید زیرکونیوم-89 با استفاده از روش مونت کارلو کد mcnpx

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0