ساخت پروب ماخ دو وجهی و اندازه گیری سرعت وشار ذرات پلاسما در تخلیه تابان مخلوط گاز سیلان با هلیوم

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0