مقایسه دو روش میدان گسترده و شرط مرزی دوقطبی مغناطیسی در حل معادلات الکترومغناطیس مشعل پلاسمای جفت شد? القائی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (644.38 K)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0