مقایسه دو روش میدان گسترده و شرط مرزی دوقطبی مغناطیسی در حل معادلات الکترومغناطیس مشعل پلاسمای جفت شد? القائی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: بیست و سوم (1395)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0